Информација за тестирање по математика за кандидатите кои конкурирале за студенти/питомци на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје во учебната 2021/22 година-прв уписен рок

08/09/2021 - 07:32

 

Ве информираме дека на ден 11.08.2021 година со почеток од 10:00 часот ќе се спроведе тестирање по Математика. Тестирањето ќе се спроведе во училниците на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје. Кандидатите треба да пристигнат до 09:30 часот поради административна проверка.
Со себе понесете документ за утврдување на идентитетот (лична карта или пасош), прибор за пишување (пенкало) и заштитна маска.
Тестирањето ќе се реализира според следниот план:
Реден број Име, татково име и презиме Датум Час
1 Иван Чедомир Стоилковски 8/11/2021 10:00
2 Мартин Игор Пешевски 8/11/2021 10:00
3 Горан Јоже Начовски 8/11/2021 10:00
4 Анастасија Тимко Узунска 8/11/2021 10:00
5 Бојан Горан Вељановски 8/11/2021 10:00
6 Давид Виктор Гошев 8/11/2021 10:00
7 Ивона Трајче Тодоровска 8/11/2021 10:00
8 Ивона Руменчо Србова 8/11/2021 10:00
9 Андреј Драган Тодороски 8/11/2021 10:00
10 Бојан Орданче Николов 8/11/2021 10:00
11 Ветон Вулнет Османи 8/11/2021 10:00
12 Емилија Тони Богдановска 8/11/2021 10:00
13 Сара Горанчо Касмска 8/11/2021 10:00
14 Тоше Костадинчо Петров 8/11/2021 10:00
15 Лука Ренато Трајковски 8/11/2021 10:00
16 Иван Иван Симеонов 8/11/2021 10:00
17 Зејид Исмаил Таири 8/11/2021 10:00
18 Дајана Роси Тодоровска 8/11/2021 10:00
19 Љупче Атанас Зафиров 8/11/2021 10:00
20 Берат Неџат Шерифи 8/11/2021 10:00
21 Јулија Љубе Богојевска 8/11/2021 10:00
22 Антонио Денчо Илиевски 8/11/2021 10:00
23 Сара Горан Драгевска 8/11/2021 10:00
24 Дино Ненад Мировски 8/11/2021 10:00
25 Филип Петар Печков 8/11/2021 10:00
26 Бојан Горјан Манчевски 8/11/2021 10:00
27 Стефан Гоце Здравевски 8/11/2021 10:00
28 Далибор Ацо Кафеџиоски 8/11/2021 10:00
29 Марио Зоран Наков 8/11/2021 10:00
30 Мартин Зоран Наков 8/11/2021 10:00
31 Бојана Миле Трифуновска 8/11/2021 10:00
32 Зоран Љупчо Бубаќоски 8/11/2021 10:00
33 Арлинд Меџид Капланов 8/11/2021 10:00
34 Валентин Влатко Јосифов 8/11/2021 10:00
35 Андреј Мирослав Димитријевски 8/11/2021 10:00
36 Александар Орце Богданов 8/11/2021 10:00
37 Андреј Злате Божиновски 8/11/2021 10:00
38 Михаел Валерио Стојмировски 8/11/2021 10:00
39 Петар Благојче Атанасовски 8/11/2021 10:00
40 Иџет Џевдетсинаја Изероски 8/11/2021 10:00
41 Ангел Владими Рајчиќ 8/11/2021 10:00
42 Александар Сашо Симоновски 8/11/2021 10:00
43 Беар Сулејман Емини 8/11/2021 10:00
44 Анастасија Ристе Рогужарова 8/11/2021 10:00
45 Самуел Горан Милошевски 8/11/2021 10:00
46 Мартин Благојче Наумовски 8/11/2021 10:00
47 Ана Марија Киро Дукадиноска 8/11/2021 10:00
48 Александар Филип Милановски 8/11/2021 10:00
49 Ана Љупчо Стојковска 8/11/2021 10:00
50 Јовица Влатко Кекеновски 8/11/2021 10:00
51 Берин Ибрахим Ибрхими 8/11/2021 10:00
52 Димитар Ванчо Кушовски 8/11/2021 10:00
53 Бератнур Метин Ѓулаји 8/11/2021 10:00
54 Марко Андреј Ѓорѓески 8/11/2021 10:00
55 Анастасија Златко Ѓеровска 8/11/2021 10:00
56 Мартин Димче Трајановски 8/11/2021 10:00
57 Јован Николче Најдоски 8/11/2021 10:00
58 Фестим Ариф Хасани 8/11/2021 10:00
59 Сара Гоце Самарџиоска 8/11/2021 10:00
60 Даниела Пецо Димитриоска 8/11/2021 10:00
61 Антонио Златко Стојкоски 8/11/2021 10:00
62 Дамјан Кирил Тимковски 8/11/2021 10:00
63 Зорана Зоран Павлоска 8/11/2021 10:00
64 Сара Драган Димоска 8/11/2021 10:00
65 Давид Драган Кавраков 8/11/2021 10:00
66 Марко Јовица Младенов 8/11/2021 10:00
67 Марио Горан Јовановски 8/11/2021 10:00
68 Ерланд Артим Шаини 8/11/2021 10:00
69 Филип Александар Стојчев 8/11/2021 10:00
70 Рајна Лазар Лазарова 8/11/2021 10:00
71 Димитриј Кире Галевски 8/11/2021 10:00
72 Давид Драган Мишев 8/11/2021 10:00
73 Семи Турхан Ќамили 8/11/2021 10:00
74 Марија Мице Тодоровска 8/11/2021 10:00
75 Мартина Дејан Вујовска 8/11/2021 10:00
76 Никола Борче Маневски 8/11/2021 10:00
77 Филип Борче Стојановски 8/11/2021 10:00
78 Мартин Бранко Митиќ 8/11/2021 10:00
79 Стефан Љупчо Ќушкоски 8/11/2021 10:00
80 Дарко Златко Петровски 8/11/2021 10:00
81 Илир Сухат Бајрами 8/11/2021 10:00
82 Јордан Мартин Тошевски 8/11/2021 10:00
83 Давид Горан Кускински 8/11/2021 10:00
84 Михаела Благојче Богдановска 8/11/2021 10:00
85 Мила Благојче Тодоровска 8/11/2021 10:00
86 Петар Гоце Војдиновски 8/11/2021 10:00
87 Љупче Тоше Галев 8/11/2021 10:00
88 Виктор Стефанов 8/11/2021 10:00
89 Благој Оливер Хаџи Наумов 8/11/2021 10:00
90 Рената Горанче Лазарова 8/11/2021 10:00
91 Филип Стево Столески 8/11/2021 10:00