Оглас за Еразмус + КА1 мобилност на студентите

01/11/2022 - 11:00

Оглас за Еразмус + КА1 мобилност на студентите – питомците од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје, во академската година 2021/2022

oglas erazmus 1

 

oglas erazmus 2 />