Оглас за Еразмус+ КА1 мобилност на наставници и персонал од Воената академија

05/05/2023 - 14:31

Оглас за Еразмус+ КА1 мобилност на наставници и персонал од Воената академија "Генерал Михаило Апостолски"- Скопје, во академската година 2022/2023

Оглас