Конечна ранг листа по конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на министерството за одбрана и на армијата на република северна македонија на прв циклус студии на воената академија генерал михаило апостолски скопје во учебната 2021/2022 година

09/06/2021 - 11:16

konecna1

konecna2


GALLERY