Информација за тестирање по англиски јазик за кандидатите кои конкурирале за студенти-питомци на воената академија во учебната 2021-22 година-прв уписен рок

08/16/2021 - 07:54

Ве информираме дека на ден 16, 17 и 18.08.2021 година ќе се спроведе тестирање по Англиски јазик. Тестирањето ќе се спроведе во касарната „Илинден“-Скопје во Центарот за странски јазици.

Кандидатите треба да пристигнат 30 минути пред наведените термини во планот за тестирање поради административна проверка и спроведување до Центарот за странски јазици во касарната „Илинден“. Доколку некој од кандидатите не е во можност да се појави во доделениот термин, Ве молиме да известите на телефонскиот број кој е назначен во образецот од доделената шифра.
Со себе понесете документ за утврдување на идентитетот (лична карта или пасош), шифра, заштитна маска и прибор за пишување (пенкало и молив).
Тестирањето ќе се реализира според следниот план:

Реден број Шифра Датум Час
1 VA1PUR1001 8/16/2021 8:30
2 VA1PUR1002 8/16/2021 8:30
3 VA1PUR1003 8/16/2021 8:30
4 VA1PUR1004 8/16/2021 8:30
5 VA1PUR1005 8/16/2021 8:30
6 VA1PUR1006 8/16/2021 8:30
7 VA1PUR1007 8/16/2021 8:30
8 VA1PUR1008 8/16/2021 8:30
9 VA1PUR1009 8/16/2021 9:40
10 VA1PUR1010 8/16/2021 9:40
11 VA1PUR1011 8/16/2021 9:40
12 VA1PUR1012 8/16/2021 9:40
13 VA1PUR1013 8/16/2021 9:40
14 VA1PUR1014 8/16/2021 9:40
15 VA1PUR1015 8/16/2021 9:40
16 VA1PUR1016 8/16/2021 9:40
17 VA1PUR1017 8/16/2021 10:50
18 VA1PUR1018 8/16/2021 10:50
19 VA1PUR1019 8/16/2021 10:50
20 VA1PUR1020 8/16/2021 10:50
21 VA1PUR1021 8/16/2021 10:50
22 VA1PUR1022 8/16/2021 10:50
23 VA1PUR1023 8/16/2021 10:50
24 VA1PUR1024 8/16/2021 10:50
25 VA1PUR1026 8/16/2021 12:00
26 VA1PUR1027 8/16/2021 12:00
27 VA1PUR1028 8/16/2021 12:00
28 VA1PUR1029 8/16/2021 12:00
29 VA1PUR1030 8/16/2021 12:00
30 VA1PUR1031 8/16/2021 12:00
31 VA1PUR1032 8/16/2021 12:00
32 VA1PUR1033 8/16/2021 12:00
33 VA1PUR1034 8/16/2021 13:10
34 VA1PUR1035 8/16/2021 13:10
35 VA1PUR1036 8/16/2021 13:10
36 VA1PUR1037 8/16/2021 13:10
37 VA1PUR1038 8/16/2021 13:10
38 VA1PUR1039 8/16/2021 13:10
39 VA1PUR1040 8/16/2021 13:10
40 VA1PUR1041 8/16/2021 13:10
41 VA1PUR1042 8/17/2021 8:30
42 VA1PUR1043 8/17/2021 8:30
43 VA1PUR1044 8/17/2021 8:30
44 VA1PUR1045 8/17/2021 8:30
45 VA1PUR1046 8/17/2021 8:30
46 VA1PUR1047 8/17/2021 8:30
47 VA1PUR1048 8/17/2021 8:30
48 VA1PUR1049 8/17/2021 8:30
49 VA1PUR1050 8/17/2021 9:40
50 VA1PUR1051 8/17/2021 9:40
51 VA1PUR1052 8/17/2021 9:40
52 VA1PUR1053 8/17/2021 9:40
53 VA1PUR1054 8/17/2021 9:40
54 VA1PUR1055 8/17/2021 9:40
55 VA1PUR1056 8/17/2021 9:40
56 VA1PUR1057 8/17/2021 9:40
57 VA1PUR1058 8/17/2021 10:50
58 VA1PUR1059 8/17/2021 10:50
59 VA1PUR1060 8/17/2021 10:50
60 VA1PUR1061 8/17/2021 10:50
61 VA1PUR1062 8/17/2021 10:50
62 VA1PUR1063 8/17/2021 10:50
63 VA1PUR1064 8/17/2021 10:50
64 VA1PUR1065 8/17/2021 10:50
65 VA1PUR1066 8/17/2021 12:00
66 VA1PUR1067 8/17/2021 12:00
67 VA1PUR1068 8/17/2021 12:00
68 VA1PUR1069 8/17/2021 12:00
69 VA1PUR1070 8/17/2021 12:00
70 VA1PUR1071 8/17/2021 12:00
71 VA1PUR1072 8/17/2021 12:00
72 VA1PUR1073 8/17/2021 12:00
73 VA1PUR1074 8/17/2021 13:10
74 VA1PUR1075 8/17/2021 13:10
75 VA1PUR1076 8/17/2021 13:10
76 VA1PUR1077 8/17/2021 13:10
77 VA1PUR1078 8/17/2021 13:10
78 VA1PUR1079 8/17/2021 13:10
79 VA1PUR1080 8/17/2021 13:10
80 VA1PUR1081 8/17/2021 13:10
81 VA1PUR1082 8/18/2021 8:30
82 VA1PUR1083 8/18/2021 8:30
83 VA1PUR1084 8/18/2021 8:30
84 VA1PUR1085 8/18/2021 8:30
85 VA1PUR1086 8/18/2021 8:30
86 VA1PUR1087 8/18/2021 8:30
87 VA1PUR1088 8/18/2021 8:30
88 VA1PUR1089 8/18/2021 8:30
89 VA1PUR1090 8/18/2021 9:40
90 VA1PUR1091 8/18/2021 9:40
91 VA1PUR1092 8/18/2021 9:40