Kadetët patën mundësinë të vizitojnë dhe të mësojnë në lidhje me punën e Agjencinë për komunikim elektronik (AKE)

19.12.2014

Në datën 04.12.2014., kadetët e lidhjes të vitit të katërt të Akademis Ushtarake “Gjeneral Mihaillo Apostollski”  të udhëhequr nga nënkoloneli Dr. Mitko Bogdanovksi dhe nga Kapiteni Mr. Dimitar Bogatinov patën mundësinë për të vizituar agjencinë për komunikime elektronike (AKE) dhe të jenë të njohur për paisjet dhe teknologjinë që ata kanë, dhe mënyrën se si punojnë ata.

Qëllimi kryesor i kësaj vizite ishte që kadetët të mësojnë në detale se si të shpërndarjnë frekuencat dhe zbulimin e radio stacioneve që veprojnë pa një autorizim për përdorimin e radio frekuencave. Kadetët gjithashtu patën mundësinë të mësojnë për stacione të lëvizshme të monitorimit të radios që sektori ka kontrillin dhe monitorimin mbi to.
Kjo u prezantua nga menaxheri kontrollues i sektorit monitorus te radio frekuencave Aleksandar Grambozov.
Kjo vizitë e kadetëve ishte një mundësi e madhe për të fituar njohuri të reja në fushën e kontrollit dhe monitorimit të radio frekuencave që mund ti shfrytëzojnë për punë në të ardhmën.

GALLERY