Асис. м-р. Моника Качурова

Асис. м-р. Моника Качурова
Оделението за напредни образовни технологии и симулацсика поддршка
Раководител на оделение за напредни образовни технологии, Капетан
Telefonit

Одговорна за менаџирање со технологијата, информатиката и системот за телекомуникации при наставниот процес

Моника Качурова е родена на 05.02.1993 година во Велес, каде го завршила и основното училиште. Средното обраование го зацршила во Гимназијата „Кочо Рацин“ во Велес, насока општествено-хуманистичко Б, со одличен успех. Немажена. По национална припадност е Македонка.

Образование
2019, Магистер по електротехника и информациски технологии во областа на комуникации и информациски технологии, УКИМ, ФЕИТ, Скопје
Обуки и усовршување
2021, Курс за искуство за оперативна обука (Сајбер безбедност), Регионален центар за обука за подготвеност, Нортфилд, Вермонт
Членство во стручно-научни здруженија
2021, член на C3I - Cyber Security, Corporate Security and Crisis Management Initiative
Информатички Технологии
Поседува сертификат за информатички технологии, има одлично познавање и активно ги користи сите канцелариски апликации.
Јазици
Македонски
Англиски
Работно искуство
2021 Асистент на Воената академија
2019 Офицер за информатички системи и сервиси во Армијата
Научни трудови
2022, 5G технологија: имплементација во системите за обновлива енергија