Проф. д-р. Андреј Илиев

Проф. д-р. Андреј Илиев
Катедра за општествени науки
Наставник
Наставник, Потполковник
Telefonit

Одговорен за организација на предавања и научно- истражувачка дејност во катедрата и ВА

Андреј Илиев е роден 22.05.1978 година во Белград, Република Србија. Основно и средно образование завршува во Скопје како ученик на генерацијата. Во 2001 година дипломира на Воената академија. Магистрирал во 2005 и докторирал во 2009 година на Институтот за историја при УКИМ. Оженет и татко на две деца. По национална припадност е Македонец.

Образование
2009 Доктор на историски науки, УКИМ, Институт за историја, Скопје 2009 PhD in historical science, University of St. Kiril and Methodious, Institute of History, Skopje, 2009
2005 Магистер на историски науки, Скопје
2001 Воена академија, Скопје, род АБХО
Обуки и усовршување
2022 Главен инструктор на современата образовна методологија на НАТО ДЕЕП
2021- Член во иницијативата на НАТО за напредно далечинско образование и учење
2018 Заменик директор на меѓународниот проект „Летен кампус“
2016 Командант на меѓународниот проект „Летен кампус“
Членство во стручно-научни здруженија
2022 Поткомитет на МО за развој и перспектива на Воениот музеј
2021 Учесник во НАТО иницијатива за далечинско
2018 Инструктор во НАТО ДЕЕП
Информатички Технологии
Поседува сертификат за информатички технологии, има одлично познавање и активно ги користи сите канцелариски апликации.
Јазици
Македонски
Англиски
Германски
Српско-Хрватски
Работно искуство
2020 Редовен професор на Воената академија
2015 Вонреден професор на Воената академија
2010 Доцент на Воената академија
2004-2010 Стручњак од практика за повеќе воени предмети
2006-2010 Командир на питомечка чета
2003-2006 Командир на питомечки вод и инструктор по АБХО
2001- 2003 Командир на вод и чета АБХО
Научни трудови
Има објавено околу 100 меѓународни научни трудови во зборници на конференции и списанија во државата и странство.
2020 Историја на војувањето, книга
2019 Историја на дел од македонските градови, монографија
2013 Петровденскиот масакар во Саланџак, книга
2011 ПНХБ поддршка на АРМ, книга
2010 Воените операции на османлиската војска во Македонија (1876-1909), книга
2010 Воените операции на османлиската војска во Македонија (1371-1690), книга