Воената академија организатор на 51-виот бизнис состанок на НАТО Information Systems Technology (IST) панелот, дел од НАТО Организацијата за наука и технологија (NATO STO)

15.05.2023

Во организација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје и Министерството за одбрана, започна реализацијата на 51-виот бизнис состанок на НАТО Information Systems Technology (IST) панелот, кој е еден од седумте панели НАТО Организацијата за наука и технологија (NATO STO). NATO STO е највисоко тело во НАТО за наука и технологија, во кое претставници од државата се професори од Воената академија.  На состанокот учесници се 60 претставници од сојузничките земји.

За време на отворањето на панелот Министерката за одбрана Петровска порача дека евроатлантската област се соочува со предизвици во доменот на новите технологии и дигиталната трансформација.

„Со развојот на новите технологии ние можеме да изнајдеме решенија за различни проблеми и предизвици, од загадувањето на воздухот и климатските промени, до предизвиците во сајбер-просторот. Но, онака како што овие технологии го обликуваат начинот на кој комуницираме и ја зголемуваат нашата ефикасност, така тие нè прават и поранливи. Нашата зависност од технологијата побарува изградба на функционален, одржлив и отпорен технолошки одбранбен систем“, рече министерката.

Од друга страна, деканот на Воената академија, проф. д-р Митко Богданоски истакна дека овој панел ни обезбедува извонредна платформа за размена на знаења, искуства и идеи. Меѓу останатото деканот во својот говор го потенцира следното:

„Научниот и технолошкиот напредок во областа на одбраната и безбедноста е од непроценливо значење. Токму преку овие достигнувања ги подобруваме нашите воени способности, ја осигуруваме безбедноста на нашите нации и се стремиме кон мир и стабилност во глобалниот пејзаж кој постојано се менува.

Образованието и обуката се столбовите на кои се заснова силната армија и силната одбрана. Во ера која се карактеризира со брз технолошки напредок и сложени безбедносни предизвици, императив е да го опремиме нашиот воен персонал со потребните знаења и вештини за да се прилагодат и да напредуваат. Мораме да се погрижиме нашите војници, офицери и команданти да се добро упатени во новите технологии, способни да го искористат својот потенцијал за справување со заканите со кои се соочуваме и кои постојано се развиваат.“

Ниту една институција или земја нема монопол над знаењето или експертизата. Работејќи заедно, споделувајќи ги најдобрите практики и преку взаемно искористување на силните страни, можеме поефикасно да ги надминеме предизвиците и да го забрзаме нашиот напредок. NATO STO ни обезбедува исклучителна платформа за поттикнување на таквата соработка и размена, овозможувајќи ни да ги здружиме нашите ресурси, да ја искористиме колективната мудрост и да најдеме иновативни решенија за заедничките предизвици.

Покрај тоа, да не заборавиме на важноста на етичките размислувања и одговорните иновации. Додека ги истражуваме најсовремените технологии, мора да го правиме тоа со најголема грижа, осигурувајќи дека тие се усогласуваат со нашите основни вредности и го почитуваат човечкото достоинство. Ова значи почитување на принципите на одговорност, транспарентност и почитување на меѓународните норми и правни рамки. Со тоа, ние не само што ги зајакнуваме нашите вооружени сили, туку и ги поддржуваме принципите врз кои е основан НАТО.

Ова е редовен годишен панел состанок, а за време на панелот се договараат идните активности, области и проекти кои ќе се работат следната година, а исто така се врши и анализа на активностите кои се реализирани во претходната година, кои се дел од проектите и истражувањето кое го работи панелот.