д-р. Тони Ѓорѓиев, вон. проф.

Воена академија
Секретар
Редовен професор, Полковник
Информатички Технологии
Поседува сертификат за информатички технологии, има одлично познавање и активно ги користи сите канцелариски апликации.
Јазици
Македонски
Англиски