Дел од обуката на студентите кои се на Еразмус размена

07.11.2022

Дел од обуката на студентите кои се на еразмус размена од Кралство Норвешка.