Потпишан меморандум за соработка со комората за приватно обезбедување

14.11.2022

Воена Академија и Комората за приватно обезбедување и потпишаа меморандум за соработка во функција на заеднички придонес за унапредување на приватната безбедност во нашата држава, а со тоа и на безбедноста воопшто.

Деканот на Воената академија Проф. д-р Митко Богданоски и Продеканот Проф. д-р Ненад Танески како и членовите на Управниот Одбор на Комората, се заложија преку вмрежување на приоритетите, задачите и активностите, размена на соодветни капацитети и способности, заеднички организирани практични обуки за работниците за приватно обезбедување, трибини и работилници да придонесуваат за изградба на висока професионалност, посветеност и подготвеност на вршителите на приватното обезбедување во правец на остварување бенефит за сите засегнати страни, а секако на крајот за општ бенефит за безбедноста на граѓаните.

Galeria