Питомците од родот абхо учествуваа на обука одржана во вишков , р. чешка

23.05.2022

Питомците од родот АБХО заедно со дел од четата - АБХО учествуваа на обука одржана во Вишков , Р. Чешка, во период од 16.05 до 20.05.2022год. Темата беше "Работа со вистински агенси" каде што практично извежбуваа и научија како се работи со вистински хемиски агенси.