Lista

Konkurse

Njoftime

Konkurs për regjistrimin e studentëve/kadetëve për nevojat e ministrisë së mbrojtjes dhe armatës së republikës së maqedonisë së veriut në ciklin e parë të studimeve në akademinë ushtarake gjeneral mihailo apostollski - Shkup 2020/2021

22.07.2020
Konkurs për regjistrimin e studentëve/kadetëve për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut në ciklin e parë të studimeve në Akademinë Ushtarake Gjeneral Mihailo Apostollski - Shkup për vitin akademik 2020/2021

Konkurs për regjistrimin e dëgjuesve për aftësim dhe përkryerje profesionale në gjininë e aviacionit në Akademinë ushtarake Gjeneral Mihailo Apostolski - Shkup, të individëve të cilët kanë të kryer ciklin e parë studimor për nevojat e Ministr...

16.10.2019
Konkurs për regjistrimin e dëgjuesve për aftësim dhe përkryerje profesionale në gjininë e aviacionit në Akademinë ushtarake Gjeneral Mihailo Apostolski - Shkup, të individëve të cilët kanë të kryer ciklin e parë studimor për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut

Konkurs për regjistrimin e studentëve/kadetëve për nevojat e ministrisë së mbrojtjes dhe armatës së republikës së maqedonisë së veriut në ciklin e parë të studimeve në akademinë ushtarake gjeneral mihailo apostollski - Shkup 2019/2020

17.07.2019
Konkurs për regjistrimin e studentëve/kadetëve për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut në ciklin e parë të studimeve në Akademinë Ushtarake Gjeneral Mihailo Apostollski - Shkup për vitin akademik 2019/2020