Проф. д-р. Зоран Јовановски

Проф. д-р. Зоран Јовановски
Катедра за општествени науки
Раководител
Редовен професор, Полковник
Телефон
Е-пошта

Опис на работната позиција

Проф.д-р Зоран Јовановски е роден на 21.09.1968 година во Тетово каде го завршил и основното образование.Општа воена гимназија завршил во Белград 1987 год. Оженет е и татко е на едно дете.

Образование
2012 Доктор на правни науки - УКИМ, Правен фаултет ЈП - Скопје
2012 Магистер  на стратешко планирање на одбрана во Софија ,ФОБ,,Раковски,,
2011 Магистер  на правни науки УЈЕ -Тетово
2005 Командно штабна школа, ВА-Скопје
1991 Дипломирал на Воена академија во Задар,род Артилерија.
Обуки и усовршување
Високи студии за безбедност и одбрана 2015 година во Белград, УОБиМ
Членство во стручно-научни здруженија
Членува во организација
Информатички Технологии
Има општо познавање од информатички технологии.
Јазици
Македонски
Албански
Англиски
Бугарски
Српско-Хрватски
Работно искуство
Вонреден професор по Управно(административно) право - Воена академија
Работел на повеќе позиции во Воената Служба за Безбедност и Разузнавање
Началник на секци во команда Г-3/5
Началник на штаб
Командант на бригада
Командант на пешадиски баталјон
Заменик Командант на баталјон
к-дир на чета
к-дир на вод и батерија МФ 120 мм
к-дир на вод хаубици 122мм Д-30Ј
Научни трудови
Објавени и публикувани трудови 75 во земјава и во меѓународни списанија и зборнци на трудови.
Автор на три учебници и монографии