д-р. Тони Ѓорѓиев, вон. проф.

Стручна и административна служба
Секретар
Вонреден професор, Полковник
Одговорно лице за информации од јавен карактер
Офицер за заштита на лични податоци
Информатички Технологии
Поседува сертификат за информатички технологии, има одлично познавање и активно ги користи сите канцелариски апликации.
Јазици
Македонски
Англиски