Академија - Историјат 4

Временски индекс

  • Во септември 1995 година на школување се примени првите питомци во 1. година на Воената академија. Академската година почна во октомври, а почетокот со работа на Академијата свечено е одбележен на 11ти Октомври – Денот на востанието на македонскиот народ кога питомците од 1. година ја дадоа свечената обврска.
  • Во учебната 2003/04 година не се изврши прием на питомци за додипломските студии (мораториум).
  • Во Декември 2008 година, Владата на Република македонија донесе одлука за рестартирање на работата на Воената академија, како придружна членка на Универзитетот “Гоце Делчев“ – Штип
  • А од Септември 2009 година, по рестартирањето на работата на воената академија е примена и нова класа на питомци и слушатели.