Огласи

Конкурси

Соопштенија

:en military academy strengthens its position as a regional leader in the cyber security education : :mk воената академија го зацврстува своето место како лидер во едукацијата од доменот на сајбер безбедноста:

06.04.2015
Military academy strengthens its position as a regional leader in the cyber security education Воената академија го зацврстува своето место како лидер во едукацијата од доменот на сајбер безбедноста

Извeстување за продолжување на рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на воената академија генерал михаило апостолски

03.04.2015
Рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академ...

Извeстување за продолжување на рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“

03.04.2015
Извeстување за продолжување на рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“

Извeстување за продолжување на рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“

03.04.2015
Извeстување за продолжување на рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“

:en cooperation with the nato center of excellence defense against terrorism continues, military academy’s professors as the academic course advisors for the defense against terrorism course designed for the european corps - eurocorps in strasbourg, franc

23.03.2015
Cooperation with the NATO Center of Excellence Defense Against Terrorism continues, Military Academy’s professors as the academic course advisors for the Defense against terrorism course designed for The European Corps - EUROCORPS in Strasbourg, FranceСоработката со НАТО Центарот за Извонредност, Одбрана од тероризам, (НАТО ЦЗИ ООТ) Анкара Турција продолжува, Професори од Воената академија како академски советници и предавачи на курс за одбрана од тероризам подготвен за Европскиот Корпус во Стразбур, Франција

Конкурс за запишување на слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на воената академија генерал михаило апостолски – скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на министерството за одбрана и армијата на република

03.03.2015
КОНКУРС за запишување на слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија Генерал Михаило Апостолски – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија