Огласи

Конкурси

Соопштенија

Конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија 2015

24.07.2015
Конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија и студенти за управување на кризи и заштита и спасување на прв циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2015/2016 година