Огласи

Конкурси

Соопштенија

КОНКУРС за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии 2016

02.09.2016
КОНКУРС за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје

Конкурс за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на министерството за одбрана и армијата на република македонија, на воената академија генерал михаило апостолски – скопје

02.09.2016
КОНКУРС за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, на Воената академија Генерал Михаило Апостолски – Скопје

Известување за трет уписен рок за запишување студенти за насоката кризен менаџмент, заштита и спасување на прв циклус студии на воената академија генерал михаило апостолски − скопје во учебната 2016/2017 година

31.08.2016
Известување за трет уписен рок за запишување студенти за насоката кризен менаџмент, заштита и спасување на прв циклус студии на Воената академија Генерал Михаило Апостолски − Скопје во учебната 2016/2017 година

Известување за трет уписен рок за запишување студенти за насоката кризен менаџмент, заштита и спасување на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ − Скопје во учебната 2016/2017 година

31.08.2016
Известување за трет уписен рок за запишување студенти за насоката кризен менаџмент, заштита и спасување на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ − Скопје во учебната 2016/2017 година

Конечна ранг листa на кандидати за прием на школување на студенти на Воена академија според Конкурс објавен на ден 10.06.2016 (втор уписен рок)

27.08.2016
Конечна ранг листa на кандидати за прием на школување на студенти на Воена академија според Конкурс објавен на ден 10.06.2016 (втор уписен рок)

Конечна ранг листa на кандидати за прием на школување на студенти на воена академија според конкурс објавен на ден 10.06.2016 (втор уписен рок)

27.08.2016
Конечна ранг листa на кандидати за прием на школување на студенти на Воена академија според Конкурс објавен на ден 10.06.2016 (втор уписен рок)

Прелиминарнa ранг листa на кандидати за прием на школување на студенти на воена академија според конкурс објавен на ден 10.06.2016 (втор уписен рок)

25.08.2016
Прелиминарнa ранг листa на кандидати за прием на школување на студенти на Воена академија според Конкурс објавен на ден 10.06.2016 (втор уписен рок)