Огласи

Конкурси

Соопштенија

:en the vice dean hadji-janev as a plenary speaker among the elite cyber security experts during the workshop organized by the european center for security studies, george c marshal, in garmisch- partenkirchen - germany: :mk продеканот хаџи-јанев како пле

08.05.2015
The Vice Dean Hadji-Janev as a plenary speaker among the elite cyber security experts during the Workshop organized by the European Center for Security Studies, George C Marshal, in Garmisch- Partenkirchen - GermanyПродеканот Хаџи-Јанев како пленарен предавач меѓу елитни експерти од областа на сајбер безбедоста на работилница во организација на Европскиот Центар за безбедносни студии - Џорџ Ц. Маршал, во Гармиш-Партенкирхен, Германија

Конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на воената академија генерал михаило апостолски – скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на министерството за одбрана и на армијата на република

06.05.2015
КОНКУРС за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија Генерал Михаило Апостолски – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија