Огласи

Конкурси

Соопштенија

Р Е Ш Е Н И Е за прием на кандидати по Конкурсот за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академија ,,Генерал Михаило Апостолски“- Скопје во студиската 2023/2024 година објавен во дневните печати ,,Слободен печат“ и ,,Коха“ на ден 27.06

19.10.2023
Врз основа на член 57 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ број 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11 и ,,Службен весник на Република Северна Македонија“ број 96/19 и 110/19), член 21 од Законот за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ број 83/09), Правилник за начинот и постапката за спроведување на конкурс за запишување и избор на кандидати за втор циклус на студии на Воената академија бр.01-628/1 од 20.01.2010 година, Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за спроведување на конкурс за запишување и избор на кандидати за втор циклус на студии на Воената академија бр.01-849/1 од 01.02.2011 година, Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за спроведување на конкурс за запишување и избор на кандидати за втор циклус на студии на Воената академија бр.02-3454/1 од 29.09.2023 година, како и предлог-мислење од Наставно-научниот совет на Воената академија бр. 07-97/10 од 10.10.2023 година, а согласно Конкурсот за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академија ,,Генерал Михаило Апостолски“- Скопје во студиската 2023/2024 година објавен во дневните печати ,,Слободен печат“ и ,,Коха“ на ден 27.06.2023 година, министерката за одбрана донесе Р Е Ш Е Н И Е за прием на кандидати по Конкурсот за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академија ,,Генерал Михаило Апостолски“- Скопје во студиската 2023/2024 година објавен во дневните печати ,,Слободен печат“ и ,,Коха“ на ден 27.06.2023 година

Воената академија по втор пат ко-организатор на курсот за запознавање со Заедничката политика за безбедност и одбрана на Европската Унија

18.10.2023
По втор пат Воената академија беше домаќин на Курсот за запознавање со Заедничката политика за безбедност и одбрана на Европската Унија, овој пат со физичко присуство на учесниците во периодот од 9-13 октомври 2023 г. во Охрид. Настанот беше организиран во соработка со Европскиот колеџ за безбедност и одбрана, Австриската академија за национална одбрана и Раквијак. Дискусиите за време на настанот придонесоа за подобро запознавање со тематикатана европската безбедносно-одбранбена политика. Од самото основање на Заедничата политика за безбедност и одбрана на ЕУ во јуни 1999 година, истакнати воени и цивилни експерти, полициски службеници и војници неуморно работат за промовирање на мир и безбедност во повеќе од 30 мисии, имајќи исто така предвид дека првата мисија на ЕУ – Конкордија беше распоредена токму во Република Северна Македонија на 31 март 2003 година.

Свечена пригода - церемонија по повод полагањето заклетва на питомци и слушатели на стручно оспособување и усовршување на офицери за службите во Армијата

06.10.2023

Денес на Воената академија се одржа свечена пригода - церемонија по повод полагањето заклетва на питомци и слушатели на стручно оспособување и усов