Огласи

Конкурси

Соопштенија

Конкурс за запишување на кандидати со завршен прв циклус на студии за стручно оспособување и усовршување за офицери за служби за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија

08.06.2023
Академијата распишува конкурс за запишување на 30 (триесет) кандидати за стручно оспособување и усовршување за офицери за службите во Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија.

Оглас за упатување на питомци на Воената академија во Скопје на Интернационален летен камп на Воената поморската академија „Никола Вапцаров„ во Варна, Република Бугарија

29.05.2023

Оглас за упатување на питомци на Воената академија во Скопје на Интернационален летен камп на Воената поморската академија „Никола Вапцаров„ во Вар

Успешно реализирана активност од Еразмус+ проектот со наслов: „Интеграција на дигиталното учење во образовните програми“ во Портимао, Португалија

04.03.2023

Во рамки на проектот на Еразмус+ проектот со наслов: „Интеграција на дигиталното учење во образовните програми“ во период од from 25-30.03.2023 год

Конечна ранг листа на кандидати за прием со завршен прв циклус на студии за стручно оспособување за офицери за службите во Армијата и Министерството за одбрана на Воена академија според Конкурс објавен на ден 15.03.2023

19.05.2023
Конечна ранг листа на кандидати за прием со завршен прв циклус на студии за стручно оспособување за офицери за службите во Армијата и Министерството за одбрана на Воена академија според Конкурс објавен на ден 15.03.2023