Огласи

Конкурси

Соопштенија

Реализиран НАТО состанок со наслов „ADL in War: Training While We Fight Lessons from Ukraine “

03.02.2023
Воената академија, во соработка со  работната група на НАТО за  Напредно дистрибуирано учење (ADL), како и Partnership for Peace Consortium, организираше состанок на работната група во Скопје, во период од 01.02. - 02.02.2023 година со наслов „ADL in War: Training While We Fight Lessons from Ukraine “.

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ТРЕТА РАБОТИЛНИЦА ВО СКЛОП НА ПРОЕКТОТ „FUTURE CLASSROOMS’ LEADERSHIP“ ВО СОГЛАСНОСТ СО ЕРАЗМУС+KA220 ПРОГРАМАТА

30.01.2023
Претставници од Воената академија земаа учество на третата работилница во склоп на проектот „Future Classrooms’ Leadership“, кој се реализираше во Таргу Џиу, Романија, во периодот од 23 до 27 Јануари 2023 година, согласно Еразмус+ KA220 програмата За време на работилницата, се разменија искуствата меѓу партнерите во делот на одговорно користење на ИКТ за време на наставата, дозволени и недозволени активности при користење на социјалните медиуми, вметнување на содржини во дело за безбедност онлајн низ наставните програми.

ПОСЕТА НА ДЕЛЕГАЦИЈА ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА ВО ЦРНА ГОРА НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА

26.01.2023
На 26ти јануари 2023 година, Воената академија беше домаќин на делегација од Министерството за одбрана на Црна Гора, на чело со полковник Велибор Бакраќ кој е генерален директор на Директоратот за човечки ресурси.