Огласи

Конкурси

Соопштенија

Професорите од воената академија предавачи и учесници на нато курс посветен на користењето на сајбер просторот од страна на терористите

27.08.2014
Професорите од Воената академија предавачи и учесници на НАТО Курс посветен на користењето на сајбер просторот од страна на терористите

Воената академија предводник во организацијата и реализацијата на уште една регионална иницијатива во доменот на сајбер безбедност

27.08.2014
Воената академија предводник во организацијата и реализацијата на уште една регионална иницијатива во доменот на сајбер безбедност

На воената академија одбранета магистерска тема која нуди ефективен и рентабилен начин за уништување на неексплодирани убојни средства

27.08.2014
На Воената академија одбранета магистерска тема која нуди ефективен и рентабилен начин за уништување на неексплодирани убојни средства

Унапредување на соработката во областа на сајбер безбедноста – посета на делегација од министерството за одбрана на нато центарот во естонија

27.08.2014
Унапредување на соработката во областа на сајбер безбедноста – посета на делегација од Министерството за одбрана на НАТО центарот во Естонија