Огласи

Конкурси

Соопштенија

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ - СКОПЈЕ ВО СТУДИСКАТА 2014/2015 ГОДИНА

31.12.2014
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ - СКОПЈЕ ВО СТУДИСКАТА 2014/2015 ГОДИНА

Конкурс за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на воената академија генерал михаило апостолски - скопје во студиската 2014/2015 година

31.12.2014
Конкурс ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ - СКОПЈЕ ВО СТУДИСКАТА 2014/2015 ГОДИНА

Конкурс за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на Воената Академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје во студиската 2014/2015 година

31.12.2014
Конкурс за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на Воената Академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје во студиската 2014/2015 година

Конкурс за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во студиската 2014/2015 година

24.12.2014
Конкурс за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во студиската 2014/2015 година

:en short overview of the fourth and fifth day lectures at the nato atc terrorist use of cyberspace: :mk нато регионалната школа за сајбер одбрана користењето на сајберпосторот од страна на терористите – краток преглед на предавањата од четвртиот и петтио

16.12.2014
Short overview of the fourth and fifth day lectures at the NATO ATC Terrorist use of cyberspaceНАТО Регионалната школа за сајбер одбрана Користењето на сајберпосторот од страна на терористите – Краток преглед на предавањата од четвртиот и петтиот ден