Огласи

Конкурси

Соопштенија

:en the nato atc terrorist use of cyberspace has officially been opened: :mk официјално отворање на нато регионалната школа за сајбер одбрана користењето на сајберпосторот од страна на терористите:

09.12.2014
The NATO ATC Terrorist use of cyberspace has officially been openedОфицијално отворање на НАТО Регионалната школа за сајбер одбрана Користењето на сајберпосторот од страна на терористите

:en nato advanced research workshop the protection of critical energy infrastructure protection against emerging security challenges tbilisi georgia, november 2014: :mk воената академија со свој претставник на меѓународната напредна работилница спонзорира

26.11.2014
NATO Advanced Research Workshop The protection of Critical Energy Infrastructure Protection Against Emerging Security Challenges Tbilisi Georgia, November 2014ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА СО СВОЈ ПРЕТСТАВНИК НА МЕЃУНАРОДНАТА НАПРЕДНА РАБОТИЛНИЦА СПОНЗОРИРАНА ОД НАТО ВО ГРУЗИЈА ПОСВЕТЕНА НА ЗАШТИТА НА КРИТИЧНА ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

ОДЛУКИ За усвојување на извештајот од комисијата за оценка на стручно-специјалистички труд и формирање комисија за одбрана на стручно-специјалистички труд

18.11.2014
ОДЛУКИ За усвојување на извештајот од комисијата за оценка на стручно-специјалистички труд и формирање комисија за одбрана на стручно-специјалистички труд

Воена академија генерал михаило апостолски – скопје со најмлади истражувачи на 6-тата интернационална научна конференција за дефанзивни технологии – отех 2014

20.10.2014
Воена академија Генерал Михаило Апостолски – Скопје со најмлади истражувачи на 6-тата интернационална научна конференција за дефанзивни технологии – ОТЕХ 2014