Огласи

Конкурси

Соопштенија

Конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија 2015

24.07.2015
Конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија и студенти за управување на кризи и заштита и спасување на прв циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2015/2016 година

Прелиминарна листа на кандидати за селекција за конкурс на слушатели за стручно оспособување и усовршување на офицери за родот авијација кои поминаа селекција на земја

25.06.2015
Прелиминарна листа на кандидати за селекција за конкурс на слушатели за стручно оспособување и усовршување на офицери за родот авијација кои поминаа селекција на земја

Прелиминарна листа на кандидати за селекција за конкурс на слушатели за стручно оспособување и усовршување на офицери за родот авијација кои поминаа селекција на земја

25.06.2015
Прелиминарна листа на кандидати за селекција за конкурс на слушатели за стручно оспособување и усовршување на офицери за родот авијација кои поминаа селекција на земја

Прелиминарна листа на кандидати за селекција за конкурс на слушатели за стручно оспособување и усовршување на офицери за родот авијација кои поминаа селекција на земја

25.06.2015
Прелиминарна листа на кандидати за селекција за конкурс на слушатели за стручно оспособување и усовршување на офицери за родот авијација кои поминаа селекција на земја

Решение за прием на кандидати за студенти на трет циклус на студии на воената академија генерал михаило апостолски – скопје во студиската 2014/2015 година

05.06.2015
Решение за прием на кандидати за студенти на трет циклус на студии на Воената академија Генерал Михаило Апостолски – Скопје во студиската 2014/2015 година