Огласи

Конкурси

Соопштенија

Конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на воената академија генерал михаило апостолски – скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на министерството за одбрана и на армијата на република

13.07.2016
КОНКУРС за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија Генерал Михаило Апостолски – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија

Список на кандидати кои треба да се јават на тестирање по англиски јазик во касарна илинден на ден 12.07.2016 (вторник) најдоцна до 09:00 часот

08.07.2016
СПИСОК НА КАНДИДАТИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ЈАВАТ НА ТЕСТИРАЊЕ ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК ВО КАСАРНА ИЛИНДЕН на ден 12.07.2016 (ВТОРНИК) најдоцна до 09:00 часот

Датум и листа на кандидати за псохолошки прегледи за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на воената академија генерал михаило апостолски – скопје

07.07.2016
Датум и листа на кандидати за псохолошки прегледи за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија Генерал Михаило Апостолски – Скопје