Огласи

Конкурси

Соопштенија

Конечна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на воената академија според конкурсот објавен на ден 04.05.2017 година (прв уписен рок)

14.08.2017
Конечна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воената академија според конкурсот објавен на ден 04.05.2017 година (прв уписен рок)

Прелиминарна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на воената академија според конкурсот објавен на ден 04.05.2017 година (прв уписен рок)

11.08.2017
Прелиминарна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воената академија според конкурсот објавен на ден 04.05.2017 година (прв уписен рок)

Список на кандидати кои треба да се јават за проверки по физичка подготвеност на воениот стадион -скопје во градскиот парк скопје на ден 11 август (петок) 2017 година во 07,30 часот

10.08.2017
СПИСОК НА КАНДИДАТИ кои треба да се јават за проверки по физичка подготвеност на Воениот стадион -Скопје во градскиот парк Скопје на ден 11 Август (Петок) 2017 година во 07,30 часот

Список на кандидати кои треба да се јават на приемни испити по математика и англиски јазик на 10.08.2017 година (четврток) во 09,00 часот на Воената академија-Скопје

09.08.2017
Список на кандидати кои треба да се јават на приемни испити по математика и англиски јазик на 10.08.2017 година (четврток) во 09,00 часот на Воената академија-Скопје

Список на кандидати кои треба да се јават на приемни испити по математика и англиски јазик на 10.08.2017 година (четврток) во 09,00 часот на воената академија-скопје

09.08.2017
Список на кандидати кои треба да се јават на приемни испити по математика и англиски јазик на 10.08.2017 година (четврток) во 09,00 часот на Воената академија-Скопје

КОНКУРС за избор/реизбор во сите наставно - стручни звања на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, ИЗБОР НА ЛЕКТОР/ВИШ ЛЕКТОР 2017

26.07.2017
КОНКУРС за избор/реизбор во сите наставно - стручни звања на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, ИЗБОР НА ЛЕКТОР/ВИШ ЛЕКТОР 2017

Список на кандидати кои треба да се јават за проверки по физичка подготвеност на воениот стадион -скопје во градскиот парк скопје на ден 05.јули (среда) 2017 година во 08,30 часот

04.07.2017
СПИСОК НА КАНДИДАТИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ЈАВАТ За проверки по физичка подготвеност на Воениот стадион -Скопје во градскиот парк Скопје на ден 05.ЈУЛИ (среда) 2017 година во 08,30 часот

Список на кандидати кои треба да се јават на здравствен преглед во воено медицински центар -скопје на ден 03.јули 2017 година (понеделник) во 08,00 ч.

30.06.2017
СПИСОК НА КАНДИДАТИ кои треба да се јават на здравствен преглед во Воено медицински центар -Скопје на ден 03.Јули 2017 година (понеделник) во 08,00 ч.