Огласи

Конкурси

Соопштенија

Конечна ранг листа на кандидати за прием со завршен прв циклус на студии за стручно оспособување за офицери за службите во Армијата и Министерството за одбрана на Воена академија според Конкурс објавен на ден 15.03.2023

19.05.2023
Конечна ранг листа на кандидати за прием со завршен прв циклус на студии за стручно оспособување за офицери за службите во Армијата и Министерството за одбрана на Воена академија според Конкурс објавен на ден 15.03.2023

Воената академија организатор на Меѓународната конференција за воени комуникации и информациски системи (ICMCIS)

17.05.2023
Во организација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, Агенцијата за комуникации и информации на НАТО (НЦИА) и Националниот институт за истражување од Полска (НАСК) реализираше Меѓународната конференција за воени комуникации и информациски системи (ICMCIS). Конференцијата се реализираше во Скопје, во период од 16 до 17 мај 2023 година, и истата е дел од НАТО Information Systems Technology (IST) панелот, кој е еден од седумте панели на НАТО Организацијата за наука и технологија (NATO STO).

Воената академија организатор на 51-виот бизнис состанок на НАТО Information Systems Technology (IST) панелот, дел од НАТО Организацијата за наука и технологија (NATO STO)

15.05.2023
Во организација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје и Министерството за одбрана, започна реализацијата на 51-виот бизнис состанок на НАТО Information Systems Technology (IST) панелот, кој е еден од седумте панели НАТО Организацијата за наука и технологија (NATO STO). NATO STO е највисоко тело во НАТО за наука и технологија, во кое претставници од државата се професори од Воената академија.  На состанокот учесници се 60 претставници од сојузничките земји.

ISDL ПРОЕКТ - ПРВ ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ПАРТНЕРСКИ СОСТАНОК

11.05.2023
Во период 02-06.05.2023 година, во Ширнак, Р.Турција, се реализираше првиот транснационален состанок од Еразмус проектот Интеграција преку социјално и дигитално учење, KA210-ADU - “Integration by social and digital learning - ISDL” Project no. 2022-1-TR01-KA210-ADU-000084905.