Огласи

Конкурси

Соопштенија

Студентите на третиот циклус на студии на воената академија генерал михаило апостолски – скопје во посета на претседателот на република македонија, д-р ѓорге иванов

26.05.2016
Студентите на третиот циклус на студии на Воената академија Генерал Михаило Апостолски – Скопје во посета на претседателот на Република Македонија, д-р Ѓорге Иванов

:en cadets from infantry and armored branch (thirth year), from the military academy general mihailo apostolski visited the company october, 11th -eurokompozit and city of krusevo: :mk питомците од родот пешадија и родот (оме) оклопно механизирани единици

16.05.2016
Cadets from infantry and armored branch (thirth year), from the Military Academy General Mihailo Apostolski visited the company October, 11th -EUROKOMPOZIT and city of KrusevoПитомците од родот пешадија и родот (ОМЕ) оклопно механизирани единици од трета година на Воената академија Генерал Михаило Апостолски ја посетија компанијата за балистички производи 11 Октомври-ЕУРОКОМПОЗИТ и градот Крушево

Известување за продолжување на рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на воената академија генерал михаило апостолски – скопје

28.04.2016
Известување за продолжување на рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија Генерал Михаило Апостолски – Скопје

Известување за продолжување на рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје

28.04.2016
Известување за продолжување на рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје

:en military academy general mihailo apostolski co-organizer of a nato advanced research workshop in the field of cyber defence: :mk воената академија генерал михаило апостолски ко-организатор на нато напредна истражувачка работилница од областа на сајбер

24.04.2016
Military Academy General Mihailo Apostolski co-organizer of a NATO Advanced Research Workshop in the field of Cyber DefenceВоената академија Генерал Михаило Апостолски ко-организатор на НАТО напредна истражувачка работилница од областа на сајбер одбраната

:en the 4th siars (smart i (eye) advisory rescue system) project workshop was successfully organized in the period 03-06. april 2016: :mk во период од 03-06 април 2016 година се одржа 4-тaта по ред работилница поврзана со siars (smart i (eye) advisory res

31.03.2016
The 4th SIARS (Smart I (eye) Advisory Rescue System) project workshop was successfully organized in the period 03-06. April 2016Во период од 03-06 Април 2016 година се одржа 4-тaта по ред работилница поврзана со SIARS (Smart I (eye) Advisory Rescue System) проектот

Конечна ранг - листа на примени кандидати кои конкурирале на конкурсот објавен на 23.12.2015 година за запишување студенти на втор циклус на студии (магистратура) на воената академија генерал михаило апостолски - скопје во учебната 2015/2016 година од обл

29.03.2016
КОНЕЧНА РАНГ - ЛИСТА на примени кандидати кои конкурирале на Конкурсот објавен на 23.12.2015 година за запишување студенти на втор циклус на студии (МАГИСТРАТУРА) на Воената академија Генерал Михаило Апостолски - Скопје во учебната 2015/2016 година од областа Управување со кризи заштита и спасување (втор уписен рок)