Огласи

Конкурси

Соопштенија

:en kick-off meeting of the interreg ipa cross border project modern tools for wildfires' and floods' risk punctual forecast and monitoring and innovative techniques for citizens' safeguard awareness and preparedness (preven-t): :mk воената академија отпо

21.03.2022
KICK-OFF MEETING OF THE INTERREG IPA Cross Border project Modern Tools for wildfires' and Floods' Risk punctual forecast and monitoring and innovative techniques for citizens' safeguard awareness and preparedness (PREVEN-T)Воената академија отпочна со реализацијата на INTERREG IPA прекуграничен проект со насловСовремени алатки за детекција и прогноза на пожари и поплави како и употреба на иновативни техники за обука за граѓаните (PREVEN-T)

:en strengthening cooperation between the military academy and the national defense university college in oslo, kingdom of norway : :mk продлабочување на соработката на воената академија со националниот одбранбен универзитетски колеџ во осло, кралство но

04.03.2022
Strengthening Cooperation between the Military Academy and the National Defense University College in Oslo, Kingdom of Norway Продлабочување на соработката на Воената академија со Националниот одбранбен универзитетски колеџ во Осло, Кралство Норвешка

:en representatives from military academy took part at international conference on the topic: planning, challenges of disaster management and resilience: :mk претставници од воената академија земаа учество на меѓународна конференција на тема: планирање и

14.02.2022
Representatives from Military academy took part at international conference on the topic: Planning, Challenges of Disaster Management and ResilienceПретставници од Воената академија земаа учество на меѓународна конференција на тема: Планирање и предизвици од управувањето со катастрофи и отпорност

:en successfully accomplished first online meeting for erasmus+ka220 project future classrooms' leadership: :mk реализиран првиот онлајн состанок за еразмус+ka220 проектот future classrooms' leadership:

05.02.2022
Successfully accomplished first online meeting for Erasmus+KA220 project Future Classrooms' LeadershipРеализиран првиот онлајн состанок за Еразмус+KA220 проектот Future Classrooms' Leadership