Огласи

Конкурси

Соопштенија

РЕШЕНИЕ за прием на кандидати и за студенти/питомци за запишување на прв циклус 2013

29.08.2013
РЕШЕНИЕ за прием на кандидати и за студенти/питомци за запишување на прв циклус на студии на Воената Академија за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија во учебната 2013/2014 година