Огласи

Конкурси

Соопштенија

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ - СКОПЈЕ ВО СТУДИСКАТА 2014/2015 ГОДИНА

31.12.2014
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ - СКОПЈЕ ВО СТУДИСКАТА 2014/2015 ГОДИНА

Конкурс за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на воената академија генерал михаило апостолски - скопје во студиската 2014/2015 година

31.12.2014
Конкурс ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ - СКОПЈЕ ВО СТУДИСКАТА 2014/2015 ГОДИНА

Конкурс за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на Воената Академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје во студиската 2014/2015 година

31.12.2014
Конкурс за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на Воената Академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје во студиската 2014/2015 година

Конкурс за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во студиската 2014/2015 година

24.12.2014
Конкурс за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во студиската 2014/2015 година