Огласи

Конкурси

Соопштенија

Воената академија домаќин на партнерски состанок и практична обука во рамките на проектот СЕТОФФ

05.12.2023
​​​​​​​Воената академија во соработка со претставници од партнерските организации во рамките на проектот СЕТОФФ од Белгија, Грција и Шпанија имаа можност да разменат искуства, знаења и идеи за време на редовниот партнерски состанок одржан во организација на Воената академија од 3 до 6 декември 2023 година во Охрид. Главнaта цел на проектот СЕТОФФ е подобрување на подготвеноста и безбедноста при работа на секторите за управување со кризи и заштита и спасување, како и инкорпорирање на приватниот сектор во процесот на справување со идните кризи и итни случаи преку развој на иновативна наставна програма за е-обуки базирана на успешно тестиран и имплементиран модел на симулација во комбинација со најновите научни сознанија и сеопфатна анализа на потребите за обука и едукација

Успешно реализирана работилница „Предизвици и барања за ефикасна сајбер безбедност во ЈИЕ“

30.11.2023
Во периодот 20-21.11.2023 година, во RACVIAC – Центар за безбедносна соработка, беше реализирана работилницата „Предизвици и барања за ефикасна сајбер безбедност во ЈИЕ“, која е прва активност во проектот „Зајакнување на отпорноста на ЈИЕ во сајбер безбедноста против хибридни закани“. Работилницата беше организирана од страна на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ во соработка со RACVIAC – Центарот за безбедносна соработка на која учествуваа 6 еминетни предавачи и 20 учесници од земјите од Југоисточна Европа. Од Република Северна Македонија водачи на панели беа проф. д-р Митко Богданоски, вон. проф. д-р Методи Хаџи-Јанев и вон. проф. д-р Димитар Богатинов.