Огласи

Конкурси

Соопштенија

:en innovation challenge of the military academy general mihailo apostolski, skopje and the nato act innovation hub, norfolk virginia : :mk предизвик за иновации на воената академија генерал михаило апостолски скопје, и иновацискиот центар на здружената к

14.04.2022
Innovation Challenge of the Military Academy General Mihailo Apostolski, Skopje and the NATO ACT Innovation Hub, Norfolk Virginia Предизвик за иновации на Воената Академија Генерал Михаило Апостолски Скопје, и Иновацискиот центар на Здружената Командата за Трансформации на НАТО од Норфолк, Вирџинија.

:en kick-off meeting of the interreg ipa cross border project modern tools for wildfires' and floods' risk punctual forecast and monitoring and innovative techniques for citizens' safeguard awareness and preparedness (preven-t): :mk воената академија отпо

21.03.2022
KICK-OFF MEETING OF THE INTERREG IPA Cross Border project Modern Tools for wildfires' and Floods' Risk punctual forecast and monitoring and innovative techniques for citizens' safeguard awareness and preparedness (PREVEN-T)Воената академија отпочна со реализацијата на INTERREG IPA прекуграничен проект со насловСовремени алатки за детекција и прогноза на пожари и поплави како и употреба на иновативни техники за обука за граѓаните (PREVEN-T)

:en strengthening cooperation between the military academy and the national defense university college in oslo, kingdom of norway : :mk продлабочување на соработката на воената академија со националниот одбранбен универзитетски колеџ во осло, кралство но

04.03.2022
Strengthening Cooperation between the Military Academy and the National Defense University College in Oslo, Kingdom of Norway Продлабочување на соработката на Воената академија со Националниот одбранбен универзитетски колеџ во Осло, Кралство Норвешка