Огласи

Конкурси

Соопштенија

Исправка на конкурс за избор на наставници на Воената академија во Скопје

10.12.2022
Исправка на конкурс за избор на наставници на Воената академија во Скопје Се врши исправка на конкурс за избор на наставници на Воената академија во Скопје објавен во дневните печати „Слободен печат“ и „Коха“ на ден петок 01.12.2022 година

Учество на припадник од Воената академија на третиот модул од Програмата за развој на наставниот и инструкторскиот кадар за БиХ

25.11.2022
Во периодот 21-25 ноември 2022 година, во Центарот за професионален развој во Травник, Босна и Херцеговина, се реализираше третиот модул од Програмата за развој на наставниот и инструкторскиот кадар за БиХ.

Втор транснационален состанок во рамките на проектот SETOFF

25.11.2022
Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје учествуваше во вториот транснационален состанок организиран во рамките на проектот SETOFF (Smart Education and Training PrOgram For central and local government servants: Embrace vulnerability as our greatest and innovative tools For risk management) на 21 и 22 ноември 2022 година во Бенгазил, Шпанија.