Огласи

Конкурси

Соопштенија

Воената академија предводник во организацијата и реализацијата на уште една регионална иницијатива во доменот на сајбер безбедност

27.08.2014
Воената академија предводник во организацијата и реализацијата на уште една регионална иницијатива во доменот на сајбер безбедност

На воената академија одбранета магистерска тема која нуди ефективен и рентабилен начин за уништување на неексплодирани убојни средства

27.08.2014
На Воената академија одбранета магистерска тема која нуди ефективен и рентабилен начин за уништување на неексплодирани убојни средства

Унапредување на соработката во областа на сајбер безбедноста – посета на делегација од министерството за одбрана на нато центарот во естонија

27.08.2014
Унапредување на соработката во областа на сајбер безбедноста – посета на делегација од Министерството за одбрана на НАТО центарот во Естонија

Листа на кандидати за запишување на студенти-питомци на прв циклус на студии на воената академија-скопје во учебната 2011/2012 година според конкурсот објавен на ден 30.07.2011 година – iii уписен рок

27.08.2014
ЛИСТА на кандидати за запишување на студенти-питомци на прв циклус на студии на Воената академија-Скопје во учебната 2011/2012 година според Конкурсот објавен на ден 30.07.2011 година – III уписен рок

Трет уписен рок за прием на кандидати за запишување на студенти-питомци на прв циклус на студии на Воената академија-Скопје во учебната 2011/2012 година според Конкурсот објавен на ден 30.07.2011 година

27.08.2014
Трет уписен рок за прием на кандидати за запишување на студенти-питомци на прв циклус на студии на Воената академија-Скопје во учебната 2011/2012 година според Конкурсот објавен на ден 30.07.2011 година

Трет уписен рок за прием на кандидати за запишување на студенти-питомци на прв циклус на студии на воената академија-скопје во учебната 2011/2012 година според конкурсот објавен на ден 30.07.2011 година

27.08.2014
Ве известуваме дека:1. Одбрана (офицери) – има 11 слободни места2. Заштита и спасување – 3 слободни места3. Управување со кризи ...