Огласи

Конкурси

Соопштенија

:en short overview of the second and third day lectures at the nato atc terrorist use of cyberspace: :mk нато регионалната школа за сајбер одбрана користењето на сајберпосторот од страна на терористите – краток преглед на предавањата од вториот и третиот

11.12.2014
Short overview of the second and third day lectures at the NATO ATC Terrorist use of cyberspaceНАТО Регионалната школа за сајбер одбрана Користењето на сајберпосторот од страна на терористите – Краток преглед на предавањата од вториот и третиот ден

:en short overview of the first day lectures at the nato atc terrorist use of cyberspace: :mk нато регионалната школа за сајбер одбрана користењето на сајберпосторот од страна на терористите - краток преглед на предавањата од првиот ден :

09.12.2014
Short overview of the first day lectures at the NATO ATC Terrorist Use of CyberspaceНАТО Регионалната школа за сајбер одбрана Користењето на сајберпосторот од страна на терористите - Краток преглед на предавањата од првиот ден

:en the nato atc terrorist use of cyberspace has officially been opened: :mk официјално отворање на нато регионалната школа за сајбер одбрана користењето на сајберпосторот од страна на терористите:

09.12.2014
The NATO ATC Terrorist use of cyberspace has officially been openedОфицијално отворање на НАТО Регионалната школа за сајбер одбрана Користењето на сајберпосторот од страна на терористите

:en nato advanced research workshop the protection of critical energy infrastructure protection against emerging security challenges tbilisi georgia, november 2014: :mk воената академија со свој претставник на меѓународната напредна работилница спонзорира

26.11.2014
NATO Advanced Research Workshop The protection of Critical Energy Infrastructure Protection Against Emerging Security Challenges Tbilisi Georgia, November 2014ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА СО СВОЈ ПРЕТСТАВНИК НА МЕЃУНАРОДНАТА НАПРЕДНА РАБОТИЛНИЦА СПОНЗОРИРАНА ОД НАТО ВО ГРУЗИЈА ПОСВЕТЕНА НА ЗАШТИТА НА КРИТИЧНА ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

ОДЛУКИ За усвојување на извештајот од комисијата за оценка на стручно-специјалистички труд и формирање комисија за одбрана на стручно-специјалистички труд

18.11.2014
ОДЛУКИ За усвојување на извештајот од комисијата за оценка на стручно-специјалистички труд и формирање комисија за одбрана на стручно-специјалистички труд