Огласи

Конкурси

Соопштенија

Решение за прием на кандидати по реализиран втор приемен рок согласно конкурс за запишување студенти/питомци 2022

06.10.2022
Решение за прием на кандидати по реализиран втор приемен рок согласно Конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија и студенти за потребите за управување со кризи на прв циклус студии на Воената академија Генерал Михаило Апостолски Скопје во учебната 2022/2023 година

Вториот модул на Регионалниот курс за стратешко лидерство успешно реализиран во организација на Воената академија

05.10.2022
Високи претставници од Австрија, Албанија, Босна и Херцеговина, Северна Македонија, Србија и Црна Гора во периодот од 03 до 07 октомври 2022 година учествуваат во вториот модул на Регионалниот курс за стратешко лидерство, организиран од страна на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје со поддршка од австриската Академија за национална одбрана.

Реализација на втора работилница во склоп на проектот „Future Classrooms’ Leadership“ во согласност со Еразмус+KA220

03.10.2022
Претставници од Воената академија земаа учество на втората работилница во склоп на проектот „Future Classrooms’ Leadership “, во согласност со Еразмус+ KA220, која се реализираше во Софија, Р. Бугарија, во период од 26-30 септември.

Решение за измена на решението за прием на кандидати по Конкурсот за запишување студенти/питомци 2022

20.09.2022
Решение за измена на решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија, и студенти за потребите за управување со кризи на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2022/2023 година бр. 02-3571/4 од 29.08.2022 година

Решение за дополнување на решението за прием на кандидати по Конкурсот за запишување студенти/питомци 2022

15.09.2022
Решение за дополнување на решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија, и студенти за потребите за управување со кризи на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2022/2023 година бр. 02-3571/4 од 29.08.2022 година