Огласи

Конкурси

Соопштенија

Конечна ранг листа на кандидати за прием со завршен прв циклус на студии за стручно оспособување и усовршување за офицери во Армијата и Министерството за одбрана согласно Конкурс објавен на ден 16.01.2024 година

09.02.2024
Конечна ранг листа на кандидати за прием со завршен прв циклус на студии за стручно оспособување и усовршување за офицери во Армијата и Министерството за одбрана согласно Конкурс објавен на ден 16.01.2024 година

Прелиминарна ранг листа на кандидати за прием со завршен прв циклус на студии за стручно оспособување и усовршување за офицери во Армијата и Министерството за одбрана согласно Конкурс објавен на ден 16.01.2024 година

08.02.2024
Прелиминарна ранг листа на кандидати за прием со завршен прв циклус на студии за стручно оспособување и усовршување за офицери во Армијата и Министерството за одбрана согласно Конкурс објавен на ден 16.01.2024 година

Потпишан Меморандум за Соработка помеѓу Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“- Скопје и Организацијата на резервните офицери 

06.02.2024

Во насока на поттикнување на соработката меѓу академскиот и одбранбениот сектор, Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје и Организа

ТРЕТ ТРАНСНАЦИОНАЛЕН СОСТАНОК ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ SETOFF

29.01.2024
Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје учествуваше на третиот транснационален состанок организиран во рамките на проектот SETOFF (Smart Education and Training PrOgram For central and local government servants: Embrace vulnerability as our greatest and innovative tools For risk management) на 22 и 23 јануари 2024 година во Брисел, Белгија. 

Оглас за упатување на питомци од Воената академија во Скопје на "Интернационална питомечка недела" на Одбранбена академија во Приштина, Република Косово

26.01.2024

Оглас за упатување на питомци од Воената академија во Скопје на "Интернационална питомечка недела" на Одбранбена академија во Приштина, Република К

Оглас за упатување на питомци од Воена академија во Скопје на "8-та Интернационална питомечка недела" на Националната одбранбена академија во Гори, Република Грузија

22.01.2024

Оглас за упатување на питомци од Воена академија во Скопје на "8-та Интернационална питомечка недела" на Националната одбранбена академија во Гори,