Огласи

Конкурси

Соопштенија

:en the vice dean hadji-janev as a plenary speaker among the elite cyber security experts during the workshop organized by the european center for security studies, george c marshal, in garmisch- partenkirchen - germany: :mk продеканот хаџи-јанев како пле

08.05.2015
The Vice Dean Hadji-Janev as a plenary speaker among the elite cyber security experts during the Workshop organized by the European Center for Security Studies, George C Marshal, in Garmisch- Partenkirchen - GermanyПродеканот Хаџи-Јанев како пленарен предавач меѓу елитни експерти од областа на сајбер безбедоста на работилница во организација на Европскиот Центар за безбедносни студии - Џорџ Ц. Маршал, во Гармиш-Партенкирхен, Германија

Конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на воената академија генерал михаило апостолски – скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на министерството за одбрана и на армијата на република

06.05.2015
КОНКУРС за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија Генерал Михаило Апостолски – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија

:en military academy strengthens its position as a regional leader in the cyber security education : :mk воената академија го зацврстува своето место како лидер во едукацијата од доменот на сајбер безбедноста:

06.04.2015
Military academy strengthens its position as a regional leader in the cyber security education Воената академија го зацврстува своето место како лидер во едукацијата од доменот на сајбер безбедноста

Извeстување за продолжување на рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“

03.04.2015
Извeстување за продолжување на рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“

Извeстување за продолжување на рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на воената академија генерал михаило апостолски

03.04.2015
Рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академ...

Извeстување за продолжување на рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“

03.04.2015
Извeстување за продолжување на рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“