Огласи

Конкурси

Соопштенија

Настава

01.09.2022
Простори за настава на Воената Академија

Простор

01.09.2022
Просториите на Воената Академија

Јавен повик за набавка на материјални средства согласно програмата INTERRREG IPA CBC - PREVEN-T

29.08.2022
Воената Академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, за потребите на проектот „Современи алатки за навремена прогноза и мониторинг на ризици од шумски пожари и поплави и иновативни техники за заштита и подготвеност на граѓаните“, објавува јавен повик за набавка на ИТ опрема.

Решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување студенти/питомци 2022

29.08.2022
Решение за прием на кандидати по Конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија и студенти за потребите за управување со кризи на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2022/2023 година