Огласи

Конкурси

Соопштенија

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИ ПО КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ СО ЗАВРШЕН ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ ЗА ОФИЦЕРИ НА СЛУЖБИТЕ ВО АРМИЈАТА СОГЛАСНО КОНКУРСОТ ОБЈАВЕН НА ДЕН 08.06.2023 ГОДИНА

30.08.2023
РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИ ПО КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ СО ЗАВРШЕН ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ ЗА ОФИЦЕРИ НА СЛУЖБИТЕ ВО АРМИЈАТА СОГЛАСНО КОНКУРСОТ ОБЈАВЕН НА ДЕН 08.06.2023 ГОДИНА

Одлука на деканатската управа на Воената академија по разгледување на приговорите поднесени по Конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија

14.08.2023

Одлука на деканатската управа на Воената академија по разгледување на приговорите поднесени по Конкурс за запишување студенти/питомци за потребите

Oдлука на деканатската управа на Воена академија по разгледување на приговорите поднесени по Конкурс за запишување на кандидати со завршен прв циклус на студии

11.08.2023

Oдлука на деканатската управа на Воена академија по разгледување на приговорите поднесени по Конкурс за запишување на кандидати со завршен прв цикл

Прелиминарна ранг-листа на кандидатите за студенти/питомци на прв циклус на студии на Воената академија според конкурс објавен на ден 27.06.2023 година

11.08.2023

Прелиминарна ранг-листа на кандидатите за студенти/питомци на прв циклус на студии на Воената академија според конкурс објавен на ден 27.06.2023 го