Огласи

Конкурси

Соопштенија

Прелиминарни ранг листи на кандидати за прием на школување на питомци/студенти на воена академија според конкурс објавен на ден 10.06.2016

10.08.2016
Прелиминарни ранг листи на кандидати за прием на школување на питомци/студенти на Воена академија според Конкурс објавен на ден 10.06.2016

листа на кандидати со освоени поени од проверката-познавање на англиски јазик по конкурсот за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на воената академија генерал михаило апостолски – скопје, на лица со завршен прв

27.07.2016
Листа на кандидати со освоени поени од проверката-познавање на англиски јазик по конкурсот за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија Генерал Михаило Апостолски – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија, објавен 15.01.2016 година

Листа на кандидати кои ја поминале физичка проверката и влк по конкурсот за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на воената академија генерал михаило апостолски – скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за

25.07.2016
Листа на кандидати кои ја поминале физичка проверката и ВЛК по конкурсот за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија Генерал Михаило Апостолски – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија, објавен 15.01.2016 година

Список на кандидати за упис на ва кои треба да се јават на физички проверки на ден 21.07.2016 (четврток) и 22.07.2016 (петок) на воен стадион во градски парк (до арената филип втори)-скопје најдоцна до 08:45

20.07.2016
СПИСОК НА КАНДИДАТИ ЗА УПИС НА ВА кои треба да се јават на ФИЗИЧКИ ПРОВЕРКИ на ден 21.07.2016 (ЧЕТВРТОК) и 22.07.2016 (ПЕТОК) на Воен стадион во Градски парк (до арената Филип Втори)-Скопје најдоцна до 08:45

СПИСОК НА КАНДИДАТИ ЗА УПИС НА ВА кои треба да се јават на ФИЗИЧКИ ПРОВЕРКИ на ден 21.07.2016 (ЧЕТВРТОК) и 22.07.2016 (ПЕТОК) на Воен стадион во Градски парк (до арената Филип Втори)-Скопје најдоцна до 08:45

20.07.2016
СПИСОК НА КАНДИДАТИ ЗА УПИС НА ВА кои треба да се јават на ФИЗИЧКИ ПРОВЕРКИ на ден 21.07.2016 (ЧЕТВРТОК) и 22.07.2016 (ПЕТОК) на Воен стадион во Градски парк (до арената Филип Втори)-Скопје најдоцна до 08:45

Листа на кандидати кои ја поминале проверката-селекција на земја конкурсот за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на воената академија генерал михаило апостолски – скопје, на лица со завршен прв циклус на студии з

20.07.2016
Листа на кандидати кои ја поминале проверката-селекција на земја конкурсот за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија Генерал Михаило Апостолски – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија, објавен 15.01.2016 година